کاهش ۲۰ درصدی بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۲


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صندوق بینالمللی پول با بررسی میزان بدهی ۱۶۲ دولت جهان به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ از بهبود قابل توجه وضعیت ایران از این نظر خبر داده است. بر اساس محاسبات این نهاد بینالمللی کل بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بدهی دولت ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش ۲۰ درصدی داشته است. در سال ۲۰۲۱ بدهی ناخالص دولت ایران معادل ۴۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود. بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود. بر این اساس، طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم بدهی دولت ایران حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۲۰ یعنی آخرین سال فعالیت دولت قبل نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی ۴۸.۲ درصد اعلام شده بود. همچنین دولت ایران در ردهبندی ۱۶۲ دولت جهان از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است. یعنی بدهی دولت ایران از ۱۳۲ دولت در جهان کمتر بوده است. رتبه ایران در ردهبندی جهانی بدهی دولتها در سال میلادی گذشته ۹ پله بهبود داشته است. ایران در سال ۲۰۲۱ از نظر بدهی ناخالص دولت در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته بود اما در سال ۲۰۲۲ توانسته است ۹ کشور را پشتسر بگذارد و در جایگاه ۱۳۳ قرار گیرد. *رتبه ۱۸ آمریکا از نظر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در جهان بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول ژاپن بدهکارترین کشور جهان در سال ۲۰۲۲ بوده است. بدهی دولت ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی در این سال ۲۱۴ درصد بوده است. یونان با بدهی ۱۹۲ درصدی و اریتره با بدهی ۱۶۳درصدی بهترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند. آمریکا بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا عنوان هجدهمین دولت بدهکار جهان را دارد. بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۰ درصد برآورد شده که با توجه به حجم اقتصاد این کشور رقم قابلملاحظهای است. بحرین از این نظر در رتبه ۱۵ جهان، انگلیس در رتبه ۱۹، فرانسه در رتبه ۲۳، اردن در رتبه ۲۵، اوکراین در رتبه ۴۰، برزیل در رتبه ۳۶، عمان در رتبه ۴۰، قطر در رتبه ۱۱۰، و عراق در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته اند. از جمله دولتهایی که بدهی کمتری نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ داشتهاند عبارتاند از: ترکیه با بدهی معادل ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی، دانمارک با ۲۳ درصد، عربستان با ۲۲.۵ درصد، نروژ با ۱۳ درصد، و کویت با ۲.۹ درصد. برونئی دارالسلام با بدهی معادل ۲.۰۶ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان کم بدهکارترین دولت جهان شناخته شده است./تسنیم )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *