کاهش ۵ درصدی فروش «بوعلی» در پایان دوره ۵ ماهه


(پتروشیمی بوعلیسینا در پایان دوره ۵ ماهه به درآمد ۱۸۸۳۲.۴ میلیارد تومان رسیده که ۵ درصد کمتر از دوره مشابه قبل بوده است. مقدار فروش داخلی با افزایش ۶۰ درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات کاهش ۱۰ درصدی داشته است. مقدار فروش صادراتی ۵۸ درصد کم شده و میانگین نرخ فروش محصولات ۱۶ درصد افزایش یافته است. درآمد صادراتی با رقم ۶۶۲۰.۴ میلیارد تومان در قیاس با دوره مشابه قبلی ۵۱ درصد افت داشته است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *