کمک سازمان ملل به ایران در زمینه برقی‌سازی حمل‌ونقل


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجید عمیدپور، رئیس پژوهشگاه نیرو در نشستی خبری اظهار داشت: پژوهشگاه نیرو به عنوان نهاد علمی وزارت نیرو در بخش آب و برق کمکرسان است. وی افزود: ۱۷۰ شرکت دانش بنیان در بخش آب و برق داریم که مسئولیت جریان سازی و بازارسازی برای این شرکتها برعهده پژوهشگاه نیرو است و در این راستا در تلاشیم با استفاده از ظرفیت پارکهای علم و فناوری در تمام استانها، از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در ۳ محور بهره وری، توسعه انرژی تجدیدپذیر و هوشمندسازی استفاده کنیم. رئیس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه “در تابستان امسال از ۱۰۰درصد ظرفیت عملی نیروگاهها برای تأمین برق استفاده کردیم”، گفت: نیروگاههای برقآبی نقش بسیار موثری در تأمین برق تابستان امسال داشتند. وی ادامه داد: در تابستان امسال یک اتفاق بیسابقه رخ داد و آن شکستن متناوب رکوردهای مصرف برق بود به طوری که ۳۶ بار رکورد مصرف برق در تابستان امسال شکست و هر روز شبکه برق با تشدید استرس و بار مواجه میشد. رئیس پژوهشگاه نیرو تصریح کرد: با این وجود، در تابستان امسال که تابستانی با رشد دما بود، برق خانگی بدون چالش تأمین شد و در بخش خانگی، مردم متوجه این فشار بر شبکه برق نشدند؛ همچنین در بخش صنعت نیز میزان برق تحویل شده رشد داشته است. عمیدپور با بیان اینکه “بهترین راهکار برای رفع ناترازی برق، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است”، گفت: شورای عالی انرژی اخیرا مصوب کرده که در طی برنامه هفتم و هشتم توسعه، ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در نیروگاههای تجدیدپذیر ایجاد شود. وی افزود: ۲۶۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار از سوی وزارت نیرو صورت خواهد گرفت که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن تکلیف توانیر است و به زودی به صندوق پژوهش و فناوری وزارت نیرو تزریق میشود تا در سه محور هوشمند سازی، انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری در صنعت آب و برق هزینه شود. رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به وجود بهرهوری پایین در بخش مصرف آب، گفت: آب شیرین ذخیره شده پشت سدها بسیار بارارزش است اما بخش قالب توجهی از آندر بخش مصرف، هدر میرود و به مصارفی میرسد که اقتصادی و بهصرفه نیست. وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی باید در زمینه کاهش هدررفت آب و ارتقای بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی ورود جدی داشته باشد و وزارت صمت نیز باید به ارتقای راندمان تولید در بخش صنعت و همچنین ارتقای استاندارد محصولات تولیدی در این بخش توجه کند؛ اگر کولرهای آبی و گازی به صورت استاندارد تولید و عرضه شوند، بخش زیادی از فشار شبکه برق کاسته میشود. عمیدپور با بیان اینکه “بیش از یک دهه از ورود پژوهشگاه نیرو در زمینه برقیسازی حملو نقل میگذرد”، گفت: تمامی کلانشهرها در سطح جهان به این باور رسیدهاند که راهکاری جز برقیسازی برای رهایی از آلودگی هوا وجود ندارد و این برای کلانشهر تهران نیز صدق میکند. وی افزود: سازمان ملل حاضر شده در زمینه برقیسازی حملو نقل به ایران کمک کند و پژوهشگاه نیرو در این زمینه تفاهمنامهای را در دست انعقاد دارد. رئیس پژوهشگاه نیرو خاطرنشان کرد: اینکه وزارت صمت به بحث برقیسازی حملونقل ورود کرده اتفاق مبارکی است و امیدوارم در این زمینه از ظرفیتهای پژوهشگاه نیرو و مطالعاتی که در این زمینه در یک دهه اخیر انجام شده، بهره بگیرند./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *