×

روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور سوزانده می‌شود

 • کد نوشته: 219948
 • ۲۶ تیر ۱۴۰۲
 • ۰
 • مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور با انتقاد از مصرف روزانه بیش از ۶۴ میلیون لیتر نفت‌گاز در ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور گفت: در مجموع روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) در کشور سوزانده ‌می‌شود که عدد بسیار بالایی است و این عدد می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شود.
  روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور سوزانده می‌شود
 • (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، جلیل سالاری امروز در نشست مدیریت مصرف نفتگاز کشور با استفاده از نوسازی ناوگان حملونقل اظهار کرد: حدود ۱۵۰ هزار خودرو در ناوگان سنگین حملونقل کشور فعال است و بهطور میانگین روزانه، فقط ۶۴ میلیون لیتر نفتگاز در این بخش توزیع میشود که عدد بسیار بزرگی است. وی با تأکید بر لزوم بهکارگیری استانداردهای جدید در حوزه خودروسازی افزود: با طرحهای جدیدی که اخیرا در حوزه ارتقای کیفیت در شرکتهای پالایشی به بهرهبرداری رسیده است، روزانه ۶۴ میلیون لیتر نفتگاز یورو در کشور تولید میشود که این مقدار چرخه حملونقل را بهصورت کامل پوشش میدهد، بنابراین از نظر تأمین سوخت هیچ کمبودی وجود ندارد، اما اگر به این شکل باشد که سالی ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد مصرف داشته باشیم، رشد مصرف غیرقابل کنترل خواهد بود و سرمایهسوزی اتفاق خواهد افتاد. معاون وزیر نفت در امور پالایش بیان کرد: این در حالی است که اگر سطح کیفی خودروها در ناوگان سنگین کشور افزایش یابد و افزون بر آن نوسازی در ناوگان تحقق یابد، مقدار مصرف نفتگاز در این بخش به روزانه ۴۵ میلیون لیتر کاهش خواهد یافت که این شکاف ۱۵ میلیون لیتری، رقم بسیار قابلتوجهی است. سالانه حدود ۵۸ میلیارد دلار سوخت در کشور سوزانده میشود سالاری با ابراز تأسف از سوزانده شدن روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع (بنزین و نفتگاز) در کشور تأکید کرد: این رقم معادل سوزانده شدن ۵۸ میلیارد دلار سرمایه در سال است که اگر فقط ۱۰ درصد آن صرفهجویی و صرف توسعه ناوگان شود، افزون بر توسعه زیرساختها در این بخش، این مقدار صرف توسعه زیربنایی در صنعت نفت و دیگر صنایع خواهد شد. وی تصریح کرد: امروز در کشور برخی از خودروها در ناوگان سنگین تا ۶۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف میکنند که این عدد در نرم جهانی ۳۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده در ناوگان حملونقل کشور داریم که با حذف این ناوگان از چرخه حملونقل، گام مهمی در بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور محقق خواهد شد و افزون بر آن نوسازی چرخه حملونقل، فعالسازی حوزه خودروسازی و اشتغالزایی نیز محقق خواهد شد. سالاری افزود: اگرچه مدیریت مصرف سوخت در حوزه وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیست، این شرکت با مدیریت عملیات حجیم توزیع روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور، در حوزه سیاستهای غیرقیمتی نظیر انحراف، قاچاق سوخت، ساماندهی کارت هوشمند سوخت و تسریع در اجرایی شدن سامانههای پایش مصرف سوخت اقدامهای موثری انجام داده است که کافی نیست و بهینهسازی مصرف در این حوزه نیازمند همافزایی بیندستگاهی و همکاری نهادهای مسئول در این حوزه است. وی با اشاره به اهمیت شکاف قیمتی در روند افسارگسیخته مصرف گفت: امروزه هر لیتر گازوئیل در کشور با نرخ ۳۰۰ تومان عرضه میشود که این عدد در کشورهای همجوار ۴۰ هزار تومان است و اگر برنامهریزی دقیقی با همکاری بیندستگاهی در این باره انجام نشود، انحراف مصرف در این زمینه روزبهروز افزایش مییابد و سرمایه کشور به جای بهکارگیری در توسعه و کارآفرینی و مهار تورم، هدر خواهد رفت. معاون وزیر نفت با انتقاد از فاصله مصرف خودروها در کشور با استانداردهای جهانی بهویژه در ناوگان سنگین و نیز افزایش روزافزون خودروها بدون خروج خودروهای فرسوده، از خودروسازان حوزه ناوگان سنگین فعال کشور خواست پیشنهادهای خود برای نوسازی و احیای خودروهای فرسوده، ارتقای سطح کیفی خودروسازان و نوسازی ناوگان از طریق مشارکت با عامل سرمایهگذاری را ارائه کنند. کارگروه نوسازی ناوگان حملونقل سنگین کشور تشکیل میشود سالاری در این نشست همچنین از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمدرو)، سازمان حملونقل جادهای و راهداری، سازمان ملی استاندارد و شرکتهای خودروساز فعال در حوزه تولید خودروهای سنگین خبر داد و گفت: با تشکیل این کارگروه افزون بر همافزایی نظرها و پیشنهادها برای اجرای هرچه دقیقتر نوسازی ناوگان حملونقل سوخت و خروج خودروهای فرسوده از این ناوگان، درباره سیاستهای تشویقی، آمار دقیق خودروهای فرسوده و سبد تولید و مصرف سوخت و تعداد خودروهای نیازمند جایگزینی، آسیبشناسی طرح، آنالیز قیمت خودروهای جدید و توجه به دانش فنی بومی و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در این زمینه همفکری خواهد شد. منبع: ایسنا )

  اخبار مرتبط

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *