سال مالی »کگهر» با افزایش ۱۲ درصدی سود خالص به پایان رسید


بررسی صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه برای دوره مالی منتهی به آذر ۱۴۰۲ معدنی و صنعتی گهرزمین (کگهر)

کگهر در پایان دوره ۱۲ ماهه امسال به جمع درآمد عملیاتی ۳۷۷۴۵.۲ میلیارد تومان رسید که ۳۵ درصد رشد داشته، بهای تمام شده با رقم ۲۳۱۴۱.۷ میلیارد تومان افزایش ۳۴ درصدی داشته است.

سود ناخالص با افزایش ۱۴ درصدی به ۱۴۶۰۳.۴ میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رشد ۲۲ درصدی برابر ۱۴۲۸۶.۵ میلیارد تومان بوده است.

سود خالص با افزایش ۱۲ درصدی به ۱۲۸۱۲.۹ میلیارد تومان رسیده و برای هر سهم سود ۵۱۲.۵ تومانی ساخته شده است.

هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود ۱۰ درصدی برای این سال مالی را عنوان کرده است.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *