۷ شرکت افزایش سرمایه های خود را به ثبت رساندند


بنیرو

میزان افزایش سرمایه : ۴۸ درصد

از مبلغ ۹۴۱ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

غصینو

میزان افزایش سرمایه : ۲۵ درصد

از مبلغ ۱۰۰۰ میلیاردتومان به ۱۲۵۰ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

کایزد

میزان افزایش سرمایه : ۴۲ درصد

از مبلغ ۷۰ میلیاردتومان به ۹۹.۵ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

غپاذر

میزان افزایش سرمایه : ۱۴۱ درصد

از مبلغ ۲۹ میلیاردتومان به ۷۰ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

فلامی

میزان افزایش سرمایه : ۵۰ درصد

از مبلغ ۶۰ میلیاردتومان به ۹۰ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

ختور

میزان افزایش سرمایه : ۳۳ درصد

از مبلغ ۳۸۵ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۵۱۳ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

شبهرن

میزان افزایش سرمایه : ۵۱درصد

از مبلغ ۱۱۹۵ میلیاردتومان به ۱۸۰۰ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *