۷ شرکت افزایش سرمایه های خود را ثبت کردند/ «فولاد» در میان نمادهایی که ثبت افزایش سرمایه داشتند


کاما:

میزان افزایش سرمایه : ۵۰ درصد

از مبلغ ۲ هزار میلیاردتومان به ۳ هزار میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

حآسا:

میزان افزایش سرمایه : ۲۵ درصد

از مبلغ ۱۸۰ میلیاردتومان به ۲۲۵ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

فولاد:

میزان افزایش سرمایه : ۳۵ درصد

از مبلغ ۸۰ هزار میلیاردتومان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

حآفرین:

میزان افزایش سرمایه : ۲۸ درصد

از مبلغ ۷ میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان به ۹.۵ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

غبشهر:

میزان افزایش سرمایه : ۱۹درصد

از مبلغ ۲۹۵۰ میلیاردتومان به ۳۵۰۰ میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

کگل:

میزان افزایش سرمایه : ۱۵ درصد

از مبلغ ۳۳ هزار میلیاردتومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

فایرا:

میزان افزایش سرمایه : ۳۲ درصد

از مبلغ ۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۵ هزار میلیارد تومان

از محل : سود انباشته ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *