×

شاگرد اول‌های صندوق های سرمایه‌گذاری اعلام شدند

 • کد نوشته: 2359
 • ۰۳ مهر ۱۳۹۶
 • ۰
 • مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: صندوق‌های «آسمان آرمانی سهام» شرکت سبدگردان آسمان و « هستی بخش آگاه» شرکت کارگزاری آگاه، بالاترین بازدهی گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس را به خود اختصاص دادند.

  شاگرد اول‌های صندوق های سرمایه‌گذاری اعلام شدند • مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مختلط، در سهام، قابل معامله در بورس و نیکوکاری را برای شش‌ماهه اول سال ۹۶ اعلام کرد.


  به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، صندوق‌های سرمایه‌گذاری «کارگزاری پارسیان» شرکت کارگزاری پارسیان، «آسمان یکم» شرکت سبدگردان آسمان، «مشترک دماسنج» شرکت کارگزاری بورسیران، «آسمان آرمانی سهام» شرکت سبدگردان آسمان، «بانک اقتصاد نوین» شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین، «توسعه صادرات» شرکتکارگزاری بانک توسعه صادرات، «همیان سپهر» شرکت تأمین سرمایه سپهر، «صنعت و معدن» شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، «آوای ثروت کیان» شرکت کارگزاری بورس آثل و «هستی بخش آگاه» شرکت کارگزاری آگاه، بیشترین بازدهی را بین بیش از ۱۸۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری کشور برای نیمه نخست امسال کسب کردند.


   
  ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری برتر کشور-نیمه نخست سال ۱۳۹۶

  ردیف

  نام صندوق

  بازده(%)

  مدیر صندوق

  ۱

  کارگزاری پارسیان

  ۲۶.۰۶

  کارگزاری پارسیان

  ۲

  آسمان یکم

  ۲۲.۸۳

  سبدگردان آسمان

  ۳

  مشترک دماسنج

  ۲۰.۶۴

  کارگزاری بورسیران

  ۴

  آسمان آرمانی سهام (ETF)

  ۱۹.۱۷

  سبدگردان آسمان

  ۵

  بانک اقتصاد نوین

  ۱۸.۵۲

  کارگزاری بانک اقتصادنوین

  ۶

  توسعه صادرات

  ۱۸.۴۸

  کارگزاری بانک توسعه صادرات

  ۷

  همیان سپهر

  ۱۷.۱۲

  تأمین سرمایه سپهر

  ۸

  صنعت و معدن

  ۱۶.۲۶

  کارگزاری بانک صنعت و معدن

  ۹

  آوای ثروت کیان

  ۱۶.۱۷

  کارگزاری بورس آثل

  ۱۰

  هستی بخش آگاه (ETF)

  ۱۵.۸۹

  کارگزاری آگاه


   


  طی مدت مذکور، صندوق‌های «آسمان آرمانی سهام» شرکت سبدگردان آسمان، « هستی بخش آگاه» شرکت کارگزاری آگاه، « سپهرخبرگان نفت» شرکت کارگزاری خبرگان سهام، « آتیه درخشان مس» شرکت تأمین سرمایه آرمان و «آرمان سپهر آیندگان» شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، بالاترین بازدهی گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس را به خود اختصاص دادند.


     گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) -شش ماهه نخست ۱۳۹۶

  ردیف

  نام صندوق

  بازده(%)

  بتا(%)

  مدیر صندوق

  ۱

  آسمان آرمانی سهام

  ۱۹.۱۷

  ۱.۱۵

  سبدگردان آسمان

  ۲

  هستی بخش آگاه

  ۱۵.۸۹

  ۰.۷۴

  کارگزاری آگاه

  ۳

  سپهر خبرگان نفت

  ۱۳.۷۰

  ۰.۶۳

  کارگزاری خبرگان سهام

  ۴

  آتیه درخشان مس

  ۱۳.۶۶

  ۱.۷۸

  تأمین سرمایه آرمان

  ۵

  آرمان سپهر آیندگان

  ۱۳.۴۹

  ۰.۷۱

  مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی


   


  صندوق‌های سرمایه‌گذاری «کارگزاری پارسیان» شرکت کارگزاری پارسیان، «آسمان یکم» شرکت سبدگردان آسمان، «مشترک دماسنج» شرکت کارگزاری بورسیران، «بانک اقتصاد نوین» شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین و «توسعه صادرات» شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات نیز پربازده‌ترین صندوق‌های در سهام شش ماه اول امسال هستند.


     گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام-شش ماهه نخست ۱۳۹۶

  ردیف

  نام صندوق

  بازده(%)

  بتا(%)

  مدیر صندوق

  ۱

  کارگزاری پارسیان

  ۲۶.۰۶

  ۱.۱۰

  کارگزاری پارسیان

  ۲

  آسمان یکم

  ۲۲.۸۳

  ۱.۱۷

  سبدگردان آسمان

  ۳

  مشترک دماسنج

  ۲۰.۶۴

  ۲.۸۴

  کارگزاری بورسیران

  ۴

  بانک اقتصاد نوین

  ۱۸.۵۲

  ۱.۱۴

  کارگزاری بانک اقتصادنوین

  ۵

  توسعه صادرات

  ۱۸.۴۸

  ۱.۷۲

  کارگزاری بانک توسعه صادرات


   


  این گزارش حاکی است که در گروه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک مختلط به ترتیب صندوق‌های «مشترک آرمان شهر» شرکت تأمین سرمایه آرمان، «توسعه پست بانک» شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات، «آسمان خاورمیانه» شرکت سبدگردان آسمان، «نیکی گستران» شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر و «تجربه ایرانیان» شرکتکارگزاری بانک آینده، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.


     گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط-شش ماهه نخست ۱۳۹۶

  ردیف

  نام صندوق

  بازده(%)

  بتا(%)

  مدیر صندوق

  ۱

  مشترک آرمان شهر

  ۱۴.۳۲

  ۱.۰۵

  تأمین سرمایه آرمان

  ۲

  توسعه پست بانک

  ۱۲.۴۲

  ۰.۷۰

  کارگزاری بانک توسعه صادرات

  ۳

  آسمان خاورمیانه

  ۱۱.۸۰

  ۰.۵۸

  سبدگردان آسمان

  ۴

  نیکی گستران

  ۱۱.۲۵

  ۰.۷۵

  مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

  ۵

  تجربه ایرانیان

  ۱۱.۱۸

  ۰.۱۱

  کارگزاری بانک آینده


   


  علاوه بر این، در گروه صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمدثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «ارزش آفرین گلرنگ» شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، «توسعه سرمایه نیکی» شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، «با درآمد ثابت کاریزما» شرکت سبدگردان کاریزما، «امین آشنای ایرانیان» شرکت کارگزاری سهم آشنا و «بانک گردشگری» شرکت کارگزاری آگاه، بالاترین بازده شش ماه نخست سال جاری را کسب کرده‌اند.


     گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت-شش ماهه نخست ۱۳۹۶

  ردیف

  نام صندوق

  بازده(%)

  بتا(%)

  مدیر صندوق

  ۱

  ارزش آفرین گلرنگ

  ۱۲.۷۱

  ۰.۱۴

  مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

  ۲

  توسعه سرمایه نیکی

  ۱۲.۰۶

  ۰.۰۰

  مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

  ۳

  با درآمد ثابت کاریزما

  ۱۱.۷۳

  ۰.۰۰

  سبدگردان کاریزما

  ۴

  امین آشنای ایرانیان

  ۱۱.۳۰

  ۰.۰۵

  کارگزاری سهم آشنا

  ۵

  بانک گردشگری

  ۱۱.۱۴

  ۰.۰۱

  شرکت کارگزاری آگاه


   


   


  گفتنی است که گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری، شاهد بالاترین بازدهی برای ایتام برکت، بانک گردشگری، جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)، درمان زنجیره امید و لوتوس رویان بود.  گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری-شش ماهه نخست ۱۳۹۶

  ردیف

  نام صندوق

  بازدهی(%)

  بتا(%)

  مدیر صندوق

  ۱

  نیکوکاری ایتام برکت

  ۱۲.۲۶

  ۰.۱۴

  کارگزاری تدبیرگران فردا

  ۲

  نیکوکاری بانک گردشگری

  ۱۰.۸۷

  ۰.۰۷

  کارگزاری آگاه

  ۳

  نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

  ۱۰.۰۹

  ۰.۰۷

  کارگزاری سهم آشنا

  ۴

  نیکوکاری درمان زنجیره امید

  ۹.۹۷

  ۰.۴۴

  کارگزاری حافظ

  ۵

  نیکوکاری لوتوس رویان

  ۹.۹۳

  ۰.۱۶

  تأمین سرمایه لوتوس پارسیان


   


   


   

  برچسب ها

  اخبار مرتبط

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *