بسته خبری هفته اول مهر


 


عبده تبریزی در خصوص بالابودن سود سپرده گفت:


بانک مرکزی جای نادرست را کنترل می کند/ با ادامه وضعیت بانک‌ها، بورس ضربه می‌خورد


عضو شورای عالی بورس مطرح کرد: سود سهام بانکی از صفر ریال تا ۲۰ هزار میلیارد ریال در بزرگترین بانک در نوسان است، در حالی که سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سود سپرده پرداخت شده است که قابل مقایسه با سود سهام بانکی نیست. شاید در نظام کنترل و نظارت دچار مشکل شده ایم و جای نادرست و اشتباهی را کنترل می کنیم.


 


http://goo.gl/q3ignw


 


یک بانک فرانسوی،


پروژه های سرمایه گذاری ایران را تامین مالی می کند


بانک BPI فرانسه قصد دارد از سال ۲۰۱۸ پروژه های سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران را علارغم فشارهای واشنگتن تامین مالی کند، سقف این تامین مالی ۵۰۰ میلیون یورو(۵۹۸ میلیون دلار) است.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-65/666-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 


احمدتوکلی در جمع تجمع مال باختگان کاسپین؛


بزودی نسبت به شکایت مردم دادخواهی می کنیم


رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در جمع تجمع مال باختگان کاسپین گفت: با وجود اینکه جبران خسارت مال باختگان با استفاده از چاپ پول اشتباه است، بزودی نسبت به شکایت مردم دادخواهی می کنیم.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/668-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 


حیدر مستخدمین حسینی:


مکانیسم بانکداری بدون ربا در نظام بانکی وجود ندارد


حیدر مستخدمین حسینی گفت: مهم‌ترین شاکله مکانیسم بانکداری بدون ربا در عقود مشارکتی است که گیرنده تسهیلات با بانک در سود و زیان شریک خواهد بود.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/695-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 


مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی:


کد ” یکتا” برای بیمه نامه شخص ثالث الزامی است


مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی گفت: با توجه به آغاز صدور کد “یکتا” برای بیمه نامه های شخص ثالث از ابتدای مهر ماه، نداشتن این کد، یعنی اطلاعات بیمه نامه مزبور در بیمه مرکزی به ثبت نرسیده است و این نهاد آن را تایید نمی کند.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/732-%DA%A9%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 


 


کرباسیان و سیف در فراکسیون امید بررسی کردند؛


ضرورت اصلاحات ساختار نظام بانکی


یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید گفت که در جلسه صبح امروز این فراکسیون وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری و لایحه اصلاح نظام بانکی به ارائه توضیحاتی پرداختند


 


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/741-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C


 


عبده تبریزی:


با سود بانکی بالا، دولت توان اشتغالزایی نداشت


حسین عبده‌تبریزی با اشاره به قبول ریسک منفی در اقتصاد گفت: این موضوع باعث شد کاسبی کردن به معنای واقعی توجیه اقتصادی نداشته باشد بنابراین آنچه که برای مردم جذابیت دارد سپرده گذاری در بانک‌ها بود.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-3/748-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


 


در جلسه فراکسیون امید؛


سران سه قوه برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین پاپیش گذاشتند


در جلسه امروز فراکسیون امید، سران سه قوه برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین و سایر موسسات اعتباری پاپیش گذاشتند.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/761-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


 


کارشناس بانکداری:


ماهیت قراردادهای بانکی ربوی است


یک کارشناس بانکداری گفت: تعیین سود قطعی و عدم مشارکت در ریسک سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های منطق اقتصادی ربا است که عقود بانکی با شروط ضمن عقدی که در قراردادهای اسلامی قرار داده‌اند ماهیت آنها را تغییر داده‌اند .


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/799-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 


دبیرکل سندیکای صنعت بیمه:


امیدواریم مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌نامه‌ها برداشته شود/ صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه چندان شفاف نیست


دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص شفاف‌سازی صورتهای مالی گفت: شاید همین “به روزمرگی عادت کردن” و “آینده نگر نبودن” در کنار تحریم هایی که در سال های گذشته بر ایران اعمال شد باعث شده صورت های مالی شرکت‌های بیمه چندان شفاف نباشد و مدت‌ها بعد از الزام تهیه صورت های مالی شان به روش استانداردهای مالی بین المللی، هنوز مدیران عامل و مدیران مالی شرکت های بیمه ندانند که صورت های مالی شان چطور باید به روش IFRS تنظیم شود تا شرکت‌های خارجی بتوانند به آن ها استناد کنند و با بیمه‌های ایرانی قرارداد ببندند.


http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-72/825-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *