Tag: قیمت مسکن

  • رکود مسکن به حومه تهران رسید

    رکود مسکن به حومه تهران رسید

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، موج رکود بازار مسکن شهر تهران سریعا به شهرهای اطراف کشیده شده است. بررسیها نشان میدهد افزایش امیدواری نسبت به شرایط اقتصادی ایران که میتواند بخشهای مولد از جمله حوزهی ساخت و ساز را به حرکت درآورد خروج سفتهبازان و دلالان از بازار مسکن را در پی داشته است. در…